Biologiczne metody spulchniania ciasta

niedziela Mar 23, 2014

– biologiczne metody spulchniania ciasta przez zastosowanie drożdży piekarskich lub zakwasu, w których głównym czynnikiem powodującym wyrastanie ciasta jest dwutlenek węgla, jako pro-dukt działalności życiowej drożdży piekarskich lub drożdży dzikich w zakwasie,

– chemiczne metody spulchniania ciasta poprzez zastosowa-nie proszków spulchniających, z których w wyniku reakcji zacho-dzących w cieście wydziela się dwutlenek węgla spełniający rolę czynnika spulchniającego.

W każdej z tych metod czynnikiem wspomagającym jest para wodna, która wytwarza się pod wpływem wysokiej temperatury w piekarniku podczas pieczenia ciasta.

Leave a Reply

Comment