Gotowanie kaszy

niedziela Mar 23, 2014

-2. Gotowanie kaszy w specjalnym garnku w kąpieli wodnej lub w urządzeniu zastępczym, wstawiając garnek z podgotowaną kaszą do innego naczynia z wrzącą wodą. 3. Dogotowywanie kasz w tzw. dogotowywaczu. Dogotowywacz dla potrzeb rodziny można wykonać we

własnym zakresie, wykorzystując do tego celu odpowiednią skrzynkę (o podstawie 75X40 cm) lub pudełko z grubej tektury, albo też z płyt pilśniowych. Oprócz skrzynki jest potrzebny mate-riał izolacyjny, jak gazety, trociny lub wiórki, dwa proste garnki ze szczelnie dopasowanymi pokrywkami, kawałek płótna i folii plastykowej, pinezki, haczyki i kółka, zawiasy, skobelki i uchwyty metalowe.

Po bokach skrzyni należy umocować uchwyty, do wieka i boku skrzynki przymocować skobelek, dno szczelnej skrzynki należy wyłożyć na grubość 10 cm warstwą kulek gazetowych, sianem lub trocinami, szczelnie ubić, wstawić 2 garnki (przeznaczone do dogotowywacza) w taki sposób, aby odległość ich od boków skrzyni wynosiła również 10 cm. Pomiędzy garnkami należy zachować odegłość kilku centymetrów. Między powierzchnią garnków a pokrywą skrzynki należy pozostawić wolną przestrzeń. 10 cm.

Leave a Reply

Comment